מאגר ידע מג'נטו

אפשרויות לחידוש חשבון האחסון

חשבון האחסון של לקוחות Jetmag אחסון אתרים מנוהל באמצעות מערכת ניהול לקוחות אוטומטית. מערכת ניהול הלקוחות מציירת דרישת תשלום בהתאם למחזור החיוב שלכם. לרוב, מדובר בתשלום המתבצע “חודש בחודשו”. דרישת התשלום תופיע בחשבון האחסון שלכם 14 ימים טרם מועד החיוב ותחויב בפועל במועד החיוב עצמו.
 
במצב בו פרטי כרטיס האשראי שלכם מעודכנים במערכת - המערכת תבצע את החיוב באופן אוטומטי במועד האחרון לחיוב ותנפיק לכם חשבונית מס קבלה אשר תישלח אליכם בדוא"ל.

במידה ופרטי כרטיס האשראי שלכם לא מעודכנים במערכת - אין לנו כל דרך לגבות את התשלום. באם דרישת התשלום לא תוסדר בתוך 14 ימים, יושעה חשבונכם מהשרת ובתוך 60 ימים יימחק חשבון האחסון שלכם.

במידה והיה כשל בחיוב כרטיס האשראי - הודעה על כשל בגביה תשלח אליכם לדוא"ל שציינתם בעת ההרשמה לשירות. באם דרישת התשלום לא תוסדר בתוך 14 ימים, יושעה חשבונכם מהשרת ובתוך 60 ימים יימחק.