מאגר ידע מג'נטו

גיבוי אתר מג'נטו לפני שדרוג

שדרוג או עדכון מערכת מג'נטו עלול לכלול סיכון של חוסר תאימות בין הגירסה החדשה לבין הרכיבים הפועלים באתר. הסיכון הוא שלאחר ביצוע עדכון או שדרוג, עלולים רכיבים באתר שלא לפעול באופן תקין וגרוע מכך - לגרום לאתר המג'נטו לקרוס. לכן יש לבצע שני דברים לפני לפני שדרוג אתר מג'נטו:
  • וידוא שהעדכון החדש תואם לכל הרכיבים הפועלים באתר מג'נטו.
  • ביצוע גיבוי לאתר מג'נטו לפני שדרוג או עדכון.
במדריך זה של Jetmag אחסון אתרים, נדגים את אופן ביצוע גיבוי לאתר מג'נטו לפני שדרוג או עדכון:
 
ראשית, ניכנס למערכת ניהול האחסון CPANEL ונקיש בקטגוריית JetBackup, על אייקון Snapshots:
גיבוי אתר מג'נטו לפני שדרוג
 
 
 
נקבל את העמוד:
גיבוי אתר מג'נטו לפני שדרוג
 
 
 
במסך JetBackup Snapshots, נוכל לצפות בגיבויים קודמים שכבר ביצענו, אך ייתכן והמסך יהיה ריק מגיבויים במידה וזוהי הפעם הראשונה שאנו מגבים את אתר המג'נטו שלנו. נקיש על Create Snapshot ונקבל את התגובה הבאה:
גיבוי אתר מג'נטו לפני שדרוג
 
 
 
תגובה זו מציינת כי תהליך הגיבוי החל. בסיום תהליך הגיבוי (אשר אורך יותר ככל שנפח אתר המג'נטו גדול יותר), נקבל את הממצאים הבאים:
גיבוי אתר מג'נטו לפני שדרוג
 
 
 
נוכל לראות שנוצרה שורה חדשה בדף ריכוז הגיבויים: זהו הגיבוי שכרגע ביצענו.
שתי אפשרויות:
  1. אחת - לשמור את הגיבוי בשרת ובמידת הצורך להשתמש באופציית Restore (שחזור), על מנת להחזיר את אתר המג'נטו למצבו כפי שהיה בעת ביצוע הגיבוי.
  2. אפשרות שניה - להוריד למחשב את הגיבוי ולשמור אותו מחוץ לשרת האחסון:
גיבוי אתר מג'נטו לפני שדרוג
 
 
 
כאשר נלחץ על הקישור Generate Download, נקבל אזהרה אשר מודיעה לנו כי בשרת נשמר רק הגיבוי האחרון ובמידה ונייצא את הגיבוי שביצענו, שאר הגיבויים הקודמים יימחקו.
נלחץ על כפתור Add to Download Queue ונקבל את ההודעה:
גיבוי אתר מג'נטו לפני שדרוג
 
 
הודעה זו מציינת כי תהליך יצירת קובץ הגיבוי להורדה למחשב החל.
לחיצה על הקישור Click for Queue תציג את סטטוס יצירת קובץ הגיבוי. בשלב הראשון הסטטוס יהיה Pending:
גיבוי אתר מג'נטו לפני שדרוג
 
 
ובסיום תהליך יצירת הקובץ, הסטטוס יהיה Completed:
גיבוי אתר מג'נטו לפני שדרוג
 
 
 
בשלב זה נחזור לעמוד Snapshots ונוכל ללחוץ על הקישור Download על מנת להוריד את קובץ הגיבוי למחשב:
גיבוי אתר מג'נטו לפני שדרוג