חדשות מג'נטו

חידוש בשיטת התשלום של Authorize.Net באתרי מג'נטו

יישום שיטת התשלום של Authorize.Net באתרי מג'נטו משתמש ב- Hash של Authorize.Net. החל מתאריך 14/03/2019, בעלי חנויות מג'נטו לא יוכלו לעבד תשלומים באמצעות Authorize.Net הנוכחי המבוסס על MD5 Hash. לפיכך, על בעלי חנויות מג'נטו להחליף את - MD5 Hash הקיים אצלם עם מפתח חתימה (SHA-512) בהגדרות התצורה של מנהל מערכת מג'נטו.
 
מג'נטו תתחיל ביישום שיטת התשלום Authorize.Net Direct Post, תוך שימוש ב- AIM של Authorize.Net (שיטת אינטגרציה מתקדמת) וב- API של DPM - Direct Post, אשר משתמשים ב- Hash MD5.
 
Authorize.net יפסיק לתמוך ב- MD5 מבוסס שימוש Hash החל מתאריך 14/30/2019. החל מתאריך זה, בעלי חנויות מג'נטו לא יוכלו לעבד תשלומים באמצעות Authorize.Net תשלום ישיר כשיטת תשלום באתר. על מנת להמשיך ולעבד בהצלחה את התשלומים באמצעות שיטה זו, על הסוחרים באמצעות חנויות מג'נטו להחיל את התיקון שסופק על-ידי מג'נטו ולהחליף את ה- Hash MD5 הקיים עם מפתח חתימה בהגדרות התצורה של מנהל מערכת ניהול מג'נטו.
 
הפסקת התמיכה והשימוש ב- MD5 Hash ייעשה בשני שלבים: שלב 1 - החל מתאריך 11/02/2019 הוסרה האפשרות להגדיר או לעדכן את הגדרת MD5 Hash בממשק ניהול מג'נטו. שלב 2 - הפסקת משלוח נתוני MD5 Hash בתגובת ה- API. כדי להמשיך לאמת נתונים באמצעות Hash, הדבר יחייב יישומים שיתמכו ב-Hash עבור SHH-512 באמצעות מפתח החתימה.