חדשות מג'נטו

מג'נטו - עדכון גירסה 2.3.1

מג'נטו שחררו לשימוש הקהילה את גירסה 2.3.1 אשר כוללת שיפורים משמעותיים ותיקוני אבטחה קריטיים.
 
מומלץ לכל בעלי חנויות מג'נטו לעדכן לגירסה 2.3.1 על מנת למנוע פגיעות אבטחה RCE - Remote Code Execution וכן פגיעות אבטחה XSS - Cross-Site Scripting. שתי פגיעויות אבטחה אלו משמשות האקרים להזרקת תוכן זדוני בין אתרים ועלולים להפיל את אתר המג'טו.