חדשות מג'נטו

מג'נטו - עדכון לגירסה 2.1.7

אתר מג'נטו מודיעים על שחרור גירסה חדשה לטיפול בתקלות אבטחה ותפעול. עדכון אבטחה זה כולל מעל ל-15 שיפורי אבטחה למג'נטו 2 וכן: טיפול בתקלת גודל תמונות ותקלת ספרות האבטחה של כרטיסי אשראי מסוג מאסטר כארד.
 
עדכון האבטחה הנוכחי נועד למנוע בעיקר גישה בלתי ישירה לקבצי מג'נטו ולטפל בתקלת גודל התמונות שהוזכרה במאמר הקודם: מפתחי מג'נטו ביטלו את השינויים שבוצעו בגירסה 2.1.6 אשר גרמו להקטנה משמעותית ולחוסר אחידות בגודל התמונות. בכוונתם להוסיף שיפורים למנגנון זה בגירסאות מג'נטו הבאות. כמו כן, טופלה בעית תמיכה בספרות הזיהוי בגב כרטיסי אשראי מסוג Master Card.