חדשות מג'נטו

מג'נטו - עדכון גירסה 2.2.1

עדכון גירסה זה לגירסת מג'נטו 2.2.1 כולל תיקונים ושיפורים פונקציונליים רבים: הגנה מפני הונאה, תרגום לתבניות עיצוב, הפחתה משמעותית של בעיות תרגום הקשורות ל- JavaScript, שיפורים בשיטת התשלום של PayPal Express Checkout עבור מוצרים דיגיטליים, שיפורי אבטחה ותיקוני באגים.
 
כהמלצה גורפת - יש לעדכן אתרי מג'נטו לגירסה העדכנית 2.2.1. מג'נטו 2.2.1 כולל שיפורי אבטחה רבים, למרות ששחרור גירסה זו אינו בא בעקבות תקיפות אתרי מג'נטו אשר קשורות לעדכוני האבטחה. יש לציין עם זאת, כי פרצות מסוימות כן התגלו וללא עדכון לגירסה 2.2.1 הן עלולות לשמש האקרים כדי לקבל מידע אודות לקוחות רשומים בחנות מג'נטו או להשתלט על הרשאות מנהלי המערכת.

דוגמאות לתיקונים ושיפורי ביצועים בגירסת מג'נטו 2.2.1:

לאחר עדכון גירסת מג'נטו, מג'נטו מציג מוצרים המסוננים לתצוגת חנות מסוימת, גם כאשר תצוגת החנות המתאימה נמחקה. לפני עדכון הגירסה, מג'נטו הציג את הודעת השגיאה:
A technical problem with the server created an error. Try again to continue what you were doing. If the problem persists, try again later.
 
מג'נטו הציגה את מחיר המוצר כשהוא אינו במלאי כאשר למוצר מסוים הייתה אפשרות לקבל מחיר כשהוא במלאי ומחיר אחר כשהוא לא במלאי. לאחר עדכון הגירסה, מג'נטו אינה מציגה את מחיר המוצר כאשר קיימות עבורו שתי אפשרויות מחיר.